visa mastercard myjnia77

 

 MYJNIA RĘCZNA

AUTO-KOSMETYKA

Specjalizacja:

    pranie tapicerki    

 

 PRANIE TAPICERKI

Z SUSZENIEM -150zł

 

 pranie tapicerki samochodowej gdynia

Pakiet "77" zawiera:

mycie ręczne, progi,ramki, osuszanie, karoserii  woskowanie ręczne (dobry wosk carnauba Formuła1), pranie foteli i kanapy, pranie boczków, mycie boczków,kokpit(dokładnie czyszczony sprężarką, pędzelkiem, szmatka i preparat mat),szyby wewnątrz, odkurzanie podłogi, odkurzanie bagażnika, dywaniki,plastiki wewn., konserwacja elementów plastikowych na zewnątrz (listwy. lusterka, zderzaki itp), nabłyszczanie, czernienie, konserwacja  opon.

kiet "77" zawiera:

mycie ręczne, progi,ramki, osuszanie, karoserii  woskowanie ręczne (dobry wosk carnauba Formuła1), pranie foteli i kanapy, pranie boczków, mycie boczków,kokpit(dokładnie czyszczony sprężarką, pędzelkiem, szmatka i preparat mat),szyby wewnątrz, odkurzanie podłogi, odkurzanie bagażnika, dywaniki,plastiki wewn., konserwacja elementów plastikowych na zewnątrz (listwy. lusterka, zderzaki itp), nabłyszczanie, czernienie, konserwacja  opon.

 

 

 

 

- 

REGULAMIN MYJNI.

 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Ręcznej Myjni Samochodowej MYJNIA77, zwanych dalej Klientami. 1. Myjnia ręczna, której dotyczy ten regulamin, mieści się pod adresem 80-046 Gdańsk ul.Cienista 16d, i zwana jest dalej "myjnia". 2. Myjnia świadczy usługi mycia dla następujących typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, Vany. 3. Myjnia świadczy takie usługi jak: mycie samochodów zewnątrz i wewnątrz, polerowanie i glinkowanie lakieru, polerowanie lamp, autokosmetyka szeroko rozumiana. 4. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych. 5 .Usługę wykonuje się po zleceniu jej, pracownikowi myjni. 6. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, klient ma obowiązek zgłosić miejsca podatne na uszkodzenia, które mogą powstać przy myciu wysokim ciśnieniem takie jak świeżo lakierowane miejsca, ubytki lakieru lub uszkodzone części samochodu. W przypadku gdy klient nie zgłosi miejsc podatnych na uszkodzenia, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. 7. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi. 8. Klient, który sam parkuje swój samochód na parkingu lub na stanowisku do mycia, ma obowiązek zaciągnąć hamulec ręczny lub w inny sposób zabezpieczyć swój samochód przed ewentualnym, samoczynnym stoczeniem się. Jeśli klient tego nie uczyni a samochód stoczy się samoczynnie, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody. 9. Klient jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich okien w pozostawionym do mycia samochodzie. Za powstałe szkody spowodowane nie zamknięciem okien, myjnia nie odpowiada. 10. Klient pozostawiający samochód do umycia powinien pozostać na terenie myjni lub jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie powinien pozostawić u kierownika myjni kluczyki do auta i udzielić wszelkich niezbędnych do uruchomienia pojazdu informacji aby umożliwić przestawienie auta na parking dla klientów po wykonaniu usługi. Klient upoważnia tym samym personel myjni do poruszania się pojazdem na terenie myjni samochodowej oraz parkingu dla klientów. 11. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe - wykonywane są na ryzyko klienta. 12. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie i szkody, w samochodach pozostawionych przez klientów na terenie myjni, które nie mają związku przyczynowo-skutkowego z wykonaną w tychże samochodach usługą mycia, czyszczenia, prania lub inną usługą wykonywaną na zlecenie klienta przez pracowników myjni. 13. Myjnia ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w pojeździe, tylko i wyłącznie wtedy, gdy są one ewidentnym następstwem wykonywania usługi wymienionej w punkcie 3, na zlecenie ustne klienta, oraz wtedy gdy szkoda, usterka lub awaria w samochodzie powstała na skutek rażącego niedbalstwa oraz umyślnego i nieumyślnego zaniechania przez pracownika myjni, podstawowych czynności mających na celu dbanie o powierzony przez klienta samochód. 14. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i gotówkę pozostawione w samochodzie (sugerujemy pozostawienie tych przedmiotów w biurze myjni). 15. Klient powinien poinformować pracownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia. 16. Podczas czyszczenia wnętrz samochodów w których zainstalowane są foteliki dziecięce, foteliki mogą zostać zdemontowane przez pracownika myjni, ale na ryzyko klienta. Pracownicy myjni ponownie ich nie instalują, chyba, że na prośbę klienta ale ta czynność jest wykonywana również na ryzyko klienta. 17. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym. 18. Po wyjeździe z myjni reklamacji nie uwzględnia się. 19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podania przyczyny. 20. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za niedoprane elementy tapicerki, za plamy, przebarwienia, uszkodzenia, przetarcia na elementach wnętrza samochodu. Dokładamy wszelkich starań aby efekt wykonywanej przez nas usługi był zgodny z oczekiwaniami klienta, jednak, że nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich zabrudzeń w samochodzie. 21. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieszczelności w samochodzie, takie jak np. Nieszczelny szyberdach, uszkodzone uszczelki drzwi i bagażnika. 22. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powiększenie szkody, już wcześniej uszkodzonego elementu. Mowa tu o odpryskach, luźnych elementach karoserii, luźnych emblematach, schodzących, oderwanych, łuszczących się powłok chromowych lub stanie samochodu, odbiegającym od stanu dobrego. 23. Zlecenie pracownikowi myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 24. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami brutto. 25. Faktury gotówkowe wystawiane są w miarę możliwości po wykonaniu usługi lub na dzień następny. Faktura na życzenie klienta może być również dostarczona Pocztą Polską lub w inny uzgodniony sposób.
systemu odporności. Odpowiednia dawka ozonu przedostaje się przez komórki błony bakterii, co prowadzi do jej całkowitego rozpadu.

.